σίμωρ

Α
(κατά τον Ησύχ.) «παρὰ Πάρθοις καλεῑται τι μυὸς ἀγρίου εἶδος, οὗ τὰς δορὰς χρῶνται πρὸς χιτῶνα».
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. συνδέεται πιθ. με αραβ. sammur «σκυθική νυφίτσα»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • SIMUR — vox Arabica, Σίμωρ in Hesychio, notat martis Zibellinae in Parchia genus. Ita enim Hesych. Σίμωρ παρὰ Πάρθοις καλεῖται τι μυὸς ἀγρίου εἶδος, οὗ ταῖς δοραῖς χρῶνται, προς χιτῶνας, Simor apud Parthos vocatur quaedam agrestis muris species, cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Zimmer (1), das — 1. Das Zimmer, des es, plur. ut nom. sing. eine Zahl von 40, ein nur in einigen Fällen, besonders im Pelzhandel, übliches Wort. Ein Zimmer Zobeln, 40 Stück Felle. Dagegen bestehet an einigen Orten ein Zimmer Füchse nur aus 20 Stück. Das Wort… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • MURES Moscovitici — animalcula sunt, a Moscovia, ubi magnô numerô reperiuntur, vix vero alibi occurrentia: abietum, terrae et radicum latebras incolentes, a muribus nostratibus formâ parum absunt; sed tantâ odoris fragrantiâ, ut ex musco compacta et musco feta… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.